CETIMTG
Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central
FINESTRETA ÚNICA

Comprovació CSV (Codi segur de verificació)


El Codi Segur de Verificació (CSV) és un codi únic que identifica un document electrònic.
Garanteix la integritat del document mitjançant l'acarament de la informació proporcionada en aquesta pàgina de validació.Escrigui un CSV a comprovar